Orde der Transformanten – Privacy verklaring

Versie januari 2021

Gebruik van persoonsgegevens
De Orde der Transformanten acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Door de informatie op ordedertransformanten.org te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Via Google Analytics:
– Locatiegegevens (woonplaats en land).

Via het contactformulier:
– Naam;
– E-mailadres.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Benaderen per e-mail indien daarom door u wordt verzocht;
– Uitvoeren van iedere andere werkzaamheid om u op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen helpen.

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen verwerken dan hierboven omschreven, dan doen wij dit op basis van een gerechtvaardigd belang of nadat uw nadrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Cookies
Om u de beste gebruikerservaring te geven, maken wij gebruik van Google Analytics cookies. Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond die uitlegt waarom wij deze cookies gebruiken en wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik ervan.

Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Het staat u uiteraard vrij om u af te melden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met betrekking tot persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijnen
Wij bieden u via deze website de mogelijkheid om contact met ons te leggen middels een contact­formulier. Wij bewaren de daarbij door u verstrekte persoons­gegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoons­gegevens zijn verkregen.

Inzage en wijziging van uw gegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens die de Orde der Transformanten van u verwerkt in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik te beperken, over te dragen of te verwijderen, tenzij de Orde der Transformanten deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt in alle gevallen contact hierover met ons opnemen via de hieronder vermelde contact­gegevens.

Wijzigingen
Wijzigingen zullen schriftelijk dan wel via elektronische weg worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Orde der Transformanten
info@ordedertransformanten.nl