Orde der Transformanten

Transformanten leven naar Gods Woord, dat in de Heilige Schrift Dictum Dei opgetekend staat. Cruciaal hierbij is de eigen vrije wil, waarmee je zelf kiest of je wilt leven naar Gods leidraad. Voor Transformanten is respect een belangrijk element, van waaruit je ook elkaars uniciteit en toegevoegde waarde erkent. Transformanten respecteren andersgelovigen, zoals zij ook verwachten door andersgelovigen te worden gerespecteerd. In onze religie wordt niet op geaardheid, sekse, achtergrond, leeftijd, etniciteit of anderszins gediscrimineerd. 

Hartelijk Welkom

Wij willen je van harte welkom op onze website heten. Hier kom je meer over onze way of life en het gedachtegoed van de Orde der Transformanten te weten. Naast het lezen van teksten kun je video’s bekijken waarin handreikingen worden gegeven. Deze brengen belichting en verlichting in de dagelijkse praktijk van je leven.

Hopelijk vind je hier wat je zoekt!

Recente video’s

Godsbeleving ervaren

Waarom versus hoe

Misschien heb je weleens in je leven gedacht: ‘Waarom overkomt mij dat nou? Waarom kom ik nou in een situatie terecht, en niet iemand anders?’

Godsbeleving ervaren

Godsbeleving ervaren?

Misschien heb je weleens gedacht: ‘Als God er zou zijn dan moet ik Hem ook voelen. En als ik Hem niet voel, dan is God er ook niet, toch?’ Wellicht heb je wel eens geprobeerd te bidden?

Mag ik fouten maken?

Mag ik fouten maken?

Heb je wel eens momenten in je leven gehad dat je je realiseerde: ´Ik doe nu iets en het voelt niet goed´. Dit komt doordat je geweten signalen over jouw keuze geeft. 

Leven binnen de Orde der Transformanten

Ben je in de voordelen van het leven in een leefgemeenschap geïnteresseerd? Ben je benieuwd hoe het leven is als je in zo’n hecht team opereert? Of wil je weten op welk gedachtegoed een leefgemeenschap van Transformanten is gebaseerd? Over deze onderwerpen en meer word je op de website van de Orde der Transformanten geïnformeerd. 

Way of life

Way of life

Transformanten kunnen ervoor kiezen om in een leefgemeenschap te leven, die aan de hand van Gods Woord wordt vormgegeven. Vanuit verbondenheid met elkaar, staat eenieder voor de ander klaar. Je kunt er lief en leed delen, ouderen worden liefdevol verzorgd en kinderen kunnen naar hartelust samen spelen.

Gedachtegoed

Transformanten leven naar de Leer die in de Heilige Schrift Dictum Dei opgetekend staat. Dit is een wegwijzer die je kúnt volgen, een leidraad. Transformanten ervaren dat het volgen hiervan hen het meest schitterende leven biedt. Hoe weten ze dit? Als je het toepast merk je hoe je ervan geniet. 

Orde der Transformanten
Dictum Dei

Gedachtegoed

Transformanten leven naar de Leer die in de Heilige Schrift Dictum Dei opgetekend staat. Dit is een wegwijzer die je kúnt volgen, een leidraad. Transformanten ervaren dat het volgen hiervan hen het meest schitterende leven biedt. Hoe weten ze dit? Als je het toepast merk je hoe je ervan geniet.

Maak kennis op jouw manier

Eredienst

Wij nodigen je graag uit om kennis te nemen van ons gedachtegoed. Hiertoe kun je een van onze erediensten bijwonen, waar je allerlei mensen met verschillende achtergronden ontmoet. Er is natuurlijk ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, en ervaringen uit te wisselen die je hebt opgedaan.  

Meeloopdag

Meeloopdag

Spreekt het idee van onze way of life jou aan? En zou je wel eens een dag in het leven van een Transformant willen staan? Een praktijkbeleving, in een opbouwende en motiverende omgeving? We kijken ernaar uit om dit samen met jou te realiseren, en kunnen dit op een passend moment organiseren.

Interesse gewekt, of een vraag?