Way of life

Transformanten zijn in cirkels georganiseerd. Daarbinnen kan door individuen die het interesseert, met elkaar de mogelijkheid tot samenleven in een groep worden gecreëerd. Als je ervoor kiest om in een leefgemeenschap te leven met hechte maten, is er altijd iemand die jou kan helpen of met wie je kunt praten. Lief en leed kun je met elkaar delen, kinderen kunnen altijd samen spelen, en ook voor ouderen wordt liefdevol gezorgd als je leeft met zo velen.

Basis van een leefgemeenschap

De basis van een leefgemeenschap wordt gevormd door gedeelde religieuze waarden. Die vormen als het ware een lens waar je doorheen kijkt naar elke situatie op aarde. De keus van iedere groepsgenoot om naar die waarden te leven maakt dat van daaruit een hechte verbintenis ontstaat, omdat je voor elkaar en met elkaar voor hetzelfde gaat.

Onderlinge verhoudingen

Van nodeloze strijd is geen sprake als eenieder zich richt op de leidraad van Gods Woord. Uit het toepassen en naleven daarvan komt louter goeds voort, waardoor de onderlinge verhoudingen niet worden verstoord. Er is ook geen ruimte voor machtsspelletjes of verbaal geweld, dan wel voor angst dat je daardoor wordt geveld, want bij verschil van mening is de kracht van het argument altijd hetgeen dat telt.

Voordelen groepsleven

In een groep zorg je voor elkaar op velerlei gebied, wat één van de voordelen is die het groepsleven biedt. Als je ziek op bed ligt word je bijvoorbeeld voorzien van een kopje thee, als er een kind wordt geboren helpen velen graag met de verzorging en opvoeding mee, en ouderen hebben meer gezelschap om zich heen dan alleen de tv.

Nog een van de mooie facetten van het samenleven is dat je elkaar allemaal aanvult en jouw specifieke talenten daarmee worden onthuld, wat je met een onovertroffen gevoel van eigenwaarde vervult. De een houdt van koken, de ander klust graag en weer een ander is goed in denkwerk. Eenieder is uniek en complementair dus met het bundelen van al die krachten sta je samen sterk.

Samenwerking

De onderling aanvullende werking van het leven in een groep kan aan de hand van een simpele situatieschets worden geïllustreerd, waarvan je op meer gebied dan alleen dit voorbeeld iets leert. Iemand die fysiek langer is kan met gemak iets voor een kleiner persoon pakken als dat op een hoge plek staat. Bij die samenwerking hebben beiden baat. De één voelt diens toegevoegde waarde door iets voor iemand te kunnen betekenen, en voor de tweede is het fijn dat ‘ie voor hulp op die ander kan rekenen. Zo is het groepsconcept, voor ieder mens het meest geslaagde levensrecept.

Privéleven

Sommigen denken gebrek aan een ‘privéleven’ te hebben met zoveel mensen om zich heen. In een groep leven betekent echter niet dat er geen ruimte is voor tijd alleen. Natuurlijk kan dat als daar behoefte aan bestaat. Met elkaar ben je echter nooit eenzaam en daarom is een mens zo bij groepsleven gebaat. Voor de diepe menselijke behoefte aan sociaal contact hoef je namelijk nooit ver te zoeken naar een kompaan, want die is nooit ver bij je vandaan!