Way of life

Transformanten zijn in cirkels georganiseerd. Daarbinnen kan door individuen die het interesseert, met elkaar de mogelijkheid tot samenleven in een groep worden gecreëerd. Als je ervoor kiest om in een leefgemeenschap te leven met hechte maten, is er altijd iemand die jou kan helpen of met wie je kunt praten. Lief en leed kun je met elkaar delen, kinderen kunnen altijd samen spelen, en ook voor ouderen wordt liefdevol gezorgd als je leeft met zo velen.

Basis van een leefgemeenschap

De basis van een leefgemeenschap wordt gevormd door gedeelde religieuze waarden. Die vormen als het ware een lens waar je doorheen kijkt naar elke situatie op aarde. De keus van iedere groepsgenoot om naar die waarden te leven maakt dat van daaruit een hechte verbintenis ontstaat, omdat je voor elkaar en met elkaar voor hetzelfde gaat.

Onderlinge verhoudingen

Van nodeloze strijd is geen sprake als eenieder zich richt op de leidraad van Gods Woord. Uit het toepassen en naleven daarvan komt louter goeds voort, waardoor de onderlinge verhoudingen niet worden verstoord. Er is ook geen ruimte voor machtsspelletjes of verbaal geweld, dan wel voor angst dat je daardoor wordt geveld, want bij verschil van mening is de kracht van het argument altijd hetgeen dat telt.

Voordelen groepsleven

In een groep zorg je voor elkaar op velerlei gebied, wat één van de voordelen is die het groepsleven biedt. Als je ziek op bed ligt word je bijvoorbeeld voorzien van een kopje thee, als er een kind wordt geboren helpen velen graag met de verzorging en opvoeding mee, en ouderen hebben meer gezelschap om zich heen dan alleen de tv.

Nog één van de mooie facetten van het samenleven is dat je elkaar allemaal aanvult en jouw specifieke talenten daarmee worden onthuld, wat je met een onovertroffen gevoel van eigenwaarde vervult. De één houdt van koken, de ander klust graag en weer een ander is goed in denkwerk. Eenieder is uniek en complementair dus met het bundelen van al die krachten sta je samen sterk.

Samenwerking

In het leven naar Gods Woord is er samenwerking die aanvullend werkt. Iedereen is in iets anders goed, waardoor je met elkaar het geheel versterkt. Als je bijvoorbeeld samen een feest wilt organiseren, kan de een wellicht heel goed koken en de ander leeft zich uit in decoreren. Zo kom je samen tot een resultaat, dat je eigen kunnen ver te boven gaat.

Ook voel je al doende dat jij met jouw aandeel iets voor anderen kunt betekenen, en omgekeerd is het fijn te merken dat jij op de mensen om je heen kunt rekenen. Een geborgen omgeving waarin jij het jouwe kunt geven en geniet van wat de ander bijdraagt: het groepsconcept is voor eenieder geslaagd.

Privéleven

Sommigen denken gebrek aan een ‘privéleven’ te hebben met zoveel mensen om zich heen. In een groep leven betekent echter niet dat er geen ruimte is voor tijd alleen. Natuurlijk kan dat als daar behoefte aan bestaat. Met elkaar ben je echter nooit eenzaam en daarom is een mens zo bij groepsleven gebaat. Voor de diepe menselijke behoefte aan sociaal contact hoef je namelijk nooit ver te zoeken naar een kompaan, want die is nooit ver bij je vandaan!