Gedachtegoed

Transformanten leven naar de Leer die in de Heilige Schrift Dictum Dei opgetekend staat. Dit is een wegwijzer die je kúnt volgen, een leidraad. Transformanten ervaren dat het volgen hiervan hen het meest schitterende leven biedt. Hoe weten ze dit? Als je het toepast merk je hoe je ervan geniet. 

Publicatie en interpretatie van het Dictum Dei

Het Dictum Dei is een Heilige Schrift, en mag alleen met toestemming van het bestuur van de Orde der Transformanten worden gepubliceerd, verspreid of vertaald. Juiste interpretatie van het Dictum Dei is voorbehouden aan gewijde voorgangers van de Orde der Transformanten en vergt altijd de combinatie van Heilige Schrift, gewijd voorganger en gedachtewisseling met cirkelgenoten.

Recente video’s en thema’s van ons Gedachtegoed

Op deze pagina vind je de meest recente video’s. Naast de visuele mogelijkheden voor kennisname van onze Leer, bieden wij je hier graag teksten over specifieke thema’s aan. Periodiek zullen hier nieuwe thema’s aan toegevoegd worden, die dieper ingaan op het Gedachtegoed.

Recente video’s

Moet ik altijd de juiste keuzes maken

Waarom versus hoe

Misschien heb je weleens in je leven gedacht: ‘Waarom overkomt mij dat nou? Waarom kom ik in een situatie terecht, en niet iemand anders?’

Moet ik altijd de juiste keuzes maken

Moet ik altijd de juiste keuzes maken?

Misschien heb je wel eens gedacht: ‘Waarom maakt God het leven zo moeilijk? Waarom moet ik continu juiste keuzes maken?

Mag ik fouten maken?

Mag ik fouten maken?

Denk je soms: ‘stel nou dat ik een fout maak’. Of misschien heb je wel een fout gemaakt dat je denkt: ‘ik doe nu iets, en het voelt niet goed’.

Erediensten

Naast de toepassing in de dagelijkse praktijk wordt de Leer beleden in openbare erediensten. Deze erediensten, waarin voorgangers voorgaan, worden georganiseerd door het kerkgenootschap Orde der Transformanten.

Voor meer informatie over Erediensten kun je contact opnemen via het contactformulier.