Organisatie

De Orde kent een strikte scheiding tussen de organisatie en de Leer. Binnen de Orde heeft iedereen diens eigen specialisme, elk van gelijkwaardig belang. Waar de leden van de band de liederen voor onze erediensten schrijven en vertolken, zal een voorganger geestelijk voedsel aanreiken. Het bestuur maakt dit samenspel mogelijk.

Organisatie en Leer zijn binnen het kerkgenootschap strikt gescheiden. De organisatie ligt in handen van het bestuur. Dit behartigt de wereldse belangen. De voorgangers zijn verantwoordelijk voor de Leer en al wat daarmee samenhangt. Bestuursleden kunnen geen voorganger zijn of worden en voorgangers zijn uitgesloten van bestuurlijke en organisatorische taken.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organisatorische reilen en zeilen binnen de Orde. Dit omvat het organiseren van erediensten en gespreksbijeenkomsten, en bijvoorbeeld het benoemen én ontslaan van voorgangers. Waarbij vrouwelijke voorgangers ‘Doctores’ worden genoemd en mannelijke voorgangers ook ‘Profeet’ kunnen worden genoemd.

De Doctores

De Doctores zijn verantwoordelijk voor de Leer. De Orde heeft meerdere voorgangers, geroepen om Gods Woord over te brengen en te duiden. Voorgangers hebben geen enkele zeggenschap over de organisatie van de Orde. Anderzijds heeft het bestuur geen bemoeienis met de uitleg van Gods Woord. De functies van bestuurslid en voorganger zijn niet verenigbaar.

Cirkels

Transformanten zijn georganiseerd in cirkels. Een cirkel is een geloofsgemeenschap van Transformanten die conform hun Leer leven. Zo’n cirkel is te vergelijken met een parochie. De eerste cirkel van Transformanten draagt, net als het kerkgenootschap, de naam Orde der Transformanten.

Deelgenoten van een cirkel kunnen desgewenst ervoor kiezen om samen te leven in een leefgemeenschap of andere woonvorm. Het kerkgenootschap heeft geen zeggenschap in of over de samenlevingsvorm waarvoor Transformanten individueel kiezen.