Waarom versus hoe

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder:

Misschien heb je weleens in je leven gedacht: ‘Waarom overkomt mij dat nou? Waarom kom ik nou in een situatie terecht, en niet iemand anders?’ Bijvoorbeeld een collega, een klasgenoot, een vriend. Nee, waarom gebeurt dat nou juist bij mij? En doorgaans is dat een situatie die niet is zoals je het had gewild. Of niet is zoals je het had gehoopt dat het zou gaan, of niet loopt zoals je het had verwacht. Want op het moment dat het wél zou gaan zoals je het had gewild, dan zie je dat die vraag ‘waarom’ vaak veel minder belangrijk is. Bijvoorbeeld als je denkt: ‘Nou, mijn dag die loopt helemaal zoals gepland’. Vraag je je dan af: ‘Waarom gaat mijn dag helemaal zoals gepland? Of waarom doet U dat lieve God?’ Of een sollicitatiegesprek wat je hebt gehad, wat zo ontzettend goed ging, dat je denkt: ‘Waarom lieve God ging mijn sollicitatiegesprek nou zo ontzettend goed?’ Natuurlijk kun je die vraag ‘waarom’ wel stellen, maar je ziet dat die vraag vaak niet zo relevant is. Die vraag is vaak des te belangrijker op het moment dat je in een situatie komt, die je niet begrijpt. Dan wordt die vraag voor veel mensen vaak belangrijk. ‘Waarom gebeurt mij dat nou?’ Bijvoorbeeld als je dat sollicitatiegesprek hebt, waarvoor je heel erg je best hebt gedaan om een goede indruk te maken, en tóch krijg je die baan niet. Of dat je heel erg hard leert voor een examen, en dat het resultaat lager is dan je had verwacht. Of je word bijvoorbeeld ziek, en je kan opeens allerlei dingen niet meer. En dat je denkt: ‘Waaraan heb ik dat verdiend? Waarom lieve God?’ En dat is waarover ik het wil hebben: een situatie, die je niet begrijpt.

En daarvoor wil ik aanhalen Liberatie 60 regel 1 tot 2. Daarin staat:

“Blijf niet hangen in het ‘waarom’ van je realiteit. Je hebt meer baat bij zoeken naar hoe je dat gegeven kunt benutten tot je profijt”

Oftewel, wat daarmee bedoeld wordt, is dat je een keuze hebt in hoe je met die situatie omgaat. Richt je je op het ‘waarom’ van de situatie, of richt je je op het ‘hoe’? Je zal merken dat op het moment dat je je richt op het ‘waarom’, dat dat je doorgaans leidt naar het balen van de situatie. ‘Waarom gebeurt dat nou bij mij?’ En dat het je misschien zelfs boos maakt, of gefrustreerd. Maar op het moment dat je je richt op het ‘hoe’, en je juist gaat kijken naar het goeds wat je uit die situatie kunt halen, voor jezelf of voor je omgeving, iemand in je omgeving, dat je juist daardoor dankbaar kan worden voor situaties waar je anders van zou balen. En dat geeft je zoveel meer. Bijvoorbeeld dat je je realiseert, dat de baan die je eerst misschien zo geweldig vond, dat je denkt: ‘Joh, die past eigenlijk helemaal niet bij mij, dus hoe erg is het nou dat ik hem niet gekregen heb’. Of dat je die examenstof nóg een keer moet bestuderen, maar dat je merkt dat daardoor die stof beter beklijft en dat je er later achter komt dat je daar ongelofelijk veel aan hebt. Of wanneer je juist ziek bent geworden en meer rust moet nemen, dat die rust je ook heeft gebracht dat het je meer inzicht geeft, en juist door die inzichten die je dan opdoet, denkt: ‘Ik wil dingen in mijn leven anders doen’. Oftewel, door het je richten op het ‘hoe’ in plaats van het ‘waarom’, levert dat je veel meer op, en dat is wat God je gunt. Het geeft je dankbaarheid, het geeft je meer voldoening, het geeft je kracht en het geeft je energie. En dat is wat God je gunt.

Andere video’s

Moet ik perfect zijn?

Moet ik perfect zijn?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Heb je weleens het idee gehad dat je aan een bepaald plaatje moet voldoen? Het kan zijn op school, op je werk, bij vrienden. En het kan gaan om een soort ideaalplaatje wat je dan hebt in je...

Godsbeleving ervaren?

Godsbeleving ervaren?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je weleens gedacht: ´Als God er zou zijn dan zou ik Hem ook moeten voelen. En als ik Hem niet voel, dan is God er ook niet, toch?´Misschien ben je zelf weleens in een kerk, of een...

Bestaan slechte omstandigheden?

Bestaan slechte omstandigheden?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je wel eens gedacht: ‘Het is écht onmogelijk, de situatie waar ik nu in zit. En ik weet niet hoe ik het kan oplossen. Ik zie geen enkele uitweg meer’. En dat je denkt: ‘Hoe kan God...