Relaties

Voor Transformanten is een partnerrelatie een hechte verbintenis met liefde en vertrouwen als fundament; een wilsovereenkomst tussen de partners waarin je er onvoorwaardelijk voor elkaar bent. Vanuit deze basis is er transparantie onderling. Openheid door eerlijkheid is vanzelfsprekend in zo’n intieme verbinding. Een ceremonie is hiervoor binnen de Orde der Transformanten niet vereist, omdat de gemaakte keus het onderling aangegane commitment al uitwijst.

In een relatie, zijn er voor Transformanten meerdere mogelijkheden in partneraantal en geslachtscombinatie. Man-vrouw, vrouw-vrouw, man-man, en ook een polyamoureuze combinatie kan. In een goede relatie is er tussen partners respect en gelijkwaardigheid, en waardeer je elkaars aanvulling: de complementariteit.

In een relatie staat altruïsme bovenaan: een bewuste keus om onbaatzuchtig voor de ander te gaan. Een keus gebaseerd op ‘houden van’: vanuit vertrouwen elkaar zo goed mogelijk opbouwen als kan. Behoeften dienen boven wens, elkaar optimaal faciliteren in de ontwikkeling als mens.

Om te onderzoeken of een relatie de door God gegunde verrijking kan zijn, is het van belang dat potentiële partners elkaar wezenlijk leren kennen in een ten minste 9-maandentermijn. Hierin kun je samen je verwachtingen bespreken en onderzoeken wat je met elkaar wilt realiseren, alvorens de relatie desgewenst fysiek te consummeren. Onderwerpen als kinderwens of relatiemodel kunnen op tafel worden gelegd, zodat door de partners in spe hierop het nodige kan worden gezegd, en relatiepotentie het niet tegen oppervlakkige fysieke aantrekkingskracht aflegt.

In een relatie kun je seks hebben maar dat is geen must. Want seks is niet de basis waarop een relatie rust. Los van seks zijn er ook andere vormen van intimiteit, zoals een knuffel, een attent gebaar of gewoon elkaars nabijheid. De voorgangers in de Orde adviseren, om niet voor je 18e seksueel met elkaar te verkeren.

Een relatie impliceert: ik hoor bij jou en jij bij mij. Vreemdgaan is er voor Transformanten niet bij. Onder vreemdgaan verstaan Transformanten dat je in intimiteit niet eerlijk bent, stiekem achter iemands rug afwijkt van het afgesproken relatiefundament. Dat kan op fysiek terrein, maar ook van andere aard zijn. Zo zet je de wil van de ander respectloos buiten spel, terwijl die wel ten grondslag ligt aan het afgesproken relatiesamenstel.

Bij voortschrijdend inzicht of een wijzigingswens in wat de relatie raakt, kunnen samen nieuwe afspraken worden gemaakt. Iedere partner heeft vetorecht op een wijziging die van het afgesprokene afwijkt, en het recht de relatie te beëindigen als bijvoorbeeld geen overeenstemming kan worden bereikt. Zoiets is zeker niet aan de orde van de dag, maar is iets wat als het passend lijkt wel mág.

Een goede partnerrelatie is een prachtige vorm van samen door het leven gaan. Als maatjes, als team aan elkaars zijde staan, wetend: ik kan van de ander op aan. Een relatie is voor Transformanten zeker geen must maar áls je het doet, dan is het motto: doe het dan goed!