Gelijkwaardigheid

Binnen een geloofscirkel van de Orde der Transformanten heeft iedereen een eigen unieke plek en rol, allemaal even waardevol. Ieder individu is volstrekt gelijkwaardig en net zo belangrijk, echter niet gelijk. Wat heerst is respect voor ieders eigenheid, en van daaruit waardering voor uniciteit.

Ieder mens gedijt het beste bij tegemoetkoming aan diens behoeften op maat, ongeacht waar het om gaat. Het werkt bijvoorbeeld ook niet goed om alle planten evenveel water te geven, wil je ze laten leven. Het lijkt misschien eerlijk om dat wel te doen, maar wat voor de ene plant een enorme overvloed is, is voor de andere een te krap rantsoen. Leven betekent diversiteit, geen doodse eenvormigheid. Het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, zou dan ook het eigene van ieder individu de grond in trappen.

Geslacht, geaardheid, intelligentie, fysieke toestand of etniciteit: wie je ook bent, je bent niet voor niets door God geschapen met jouw unieke eigenheid. Elk mens is volstrekt gelijkwaardig; uitgerust met specifieke talenten en daarmee op ander gebied vaardig. Er is geen reden, om mensen op dergelijke gronden verschillend te behandelen of op andere wijze tegemoet te treden. Verschil nodigt juist uit om respect te hebben voor ieders eigenheden!

Zo verschillen man en vrouw wezenlijk van elkaar qua denkwijze en communicatie, maar zij zijn van evenveel toegevoegde waarde; ook hierin bestaat bij Transformanten geen discriminatie. Mannen en vrouwen kunnen even goed allerhande bezigheden verrichten, maar de één zal daar andere aspecten dan de ander uitlichten.

In onderling contact en in de omgang, is respect voor ieder individu en diens uniciteit dus van groot belang. Daarvanuit is iedereen welkom binnen onze religie, zonder enige uitzondering of exceptie.