Eigen wil en keuzes maken

De eigen vrije wil staat bij Transformanten te allen tijde voorop. Onze gehele geloofsovertuiging is gebaseerd hierop. De mens heeft de keus gekregen om op aarde in een hechte relatie met God te leven, en het allermooiste te beleven door inhoud aan die relatie te geven. Zonder de van God gekregen eigen wil was die keus, niet meer dan een wassen neus.

Zo is ook een relatie of een goede band met een partner of een maat, alleen levensvatbaar als je daar beiden voor gaat. Het met elkaar leven in een leefgemeenschap is eveneens op een onderling commitment gebaseerd, waarvan elke deelgenoot het meeste profiteert. Juíst ieders eigen keus om er voor elkaar te zijn, maakt het hecht samen leven in een groep zo fijn. Alleen als je als mens zo wílt leven kun je op elkaar bouwen, en het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk maken vanuit onderling rotsvast vertrouwen. 

En zo werkt het ook als je kiest voor een relatie met God. Want de mens is met een reden geen willoze robot! Als je niet uit vrije wil met God leeft, is dat niet een relatie die een basis in je hart en ziel heeft. In iedere keus ligt de uitnodiging voor: geef je aan Gods Woord gehoor? God dringt Zich niet op maar wil graag in een hechte relatie met ieder mens leven, die, als zij dit zélf ook verkiezen, het wonderbaarlijke daarvan zullen beleven.

De wil van een mens is dus een bijzonder krachtig instrument, waarmee je helemaal zelf invulling kunt geven aan alles wat je doet en wie je bent. En ook hóe je je leven beleeft, hangt af van waar jouw wil op is gericht en waar je naar streeft. Je wil is bovendien heilig in de zin dat deze je door niets of niemand kan worden afgenomen, en je zelf in de hand hebt hoe ver je daar in het leven mee gaat komen.

Je ontwikkeling kan nooit door iemand anders worden belet, want het gaat om je éigen inzet; dat jij altijd naar je beste kunnen acteert, in iedere omstandigheid waarin je verkeert. Het mooie is dat je niet van iets of iemand afhankelijk bent, in het tonen van je waardigheid waardoor God je als de Zijne herkent.

Je eigen wil en wat je daarmee doet, heeft dus op álles een grote invloed. Of het nu gaat om een baan, relaties of wat je vanavond eet, je bent zelf degene die bepaalt of je doet wat je als meest optimaal ervaart of weet, en ook hoe je je voelt nadat je dat al dan niet deed. Met die eigen wil kies je zelf hoe je je voelt: een positieve focus levert aanmerkelijk meer op dan wanneer deze op iets negatiefs is gestoeld. Het werkt net als het kiezen van je outfit: als je je goed wilt voelen, kies dan een gevoel dat je lekker zit!

Relaties

Relaties

Voor Transformanten is een partnerrelatie een hechte...