Bestaan slechte omstandigheden?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder:

Misschien heb je wel eens gedacht: ‘Het is écht onmogelijk, de situatie waar ik nu in zit. En ik weet niet hoe ik het kan oplossen. Ik zie geen enkele uitweg meer’. En dat je denkt: ‘Hoe kan God mij nou in dit soort omstandigheden plaatsen, waarin er geen enkele kans is voor mij. Waarom plaatst God mij in dit soort slechte omstandigheden?’ Maar wat je mag weten, is dat God je nooit plaatst in slechte omstandigheden. In die zin dat er altijd een kans is om je als mens te ontwikkelen. Ook al denk je dat de situatie moeilijk is en vind je het ook lastig en denk je: ‘Er is geen enkel uitzicht op iets anders’. En zie je geen enkele uitweg. Dan mag je weten dat er altijd een kans is dat jij je kan ontwikkelen. En daarvoor wil ik aanhalen Liberatie 62, regel 1 tot 3, en daarin staat:

“Leven naar Gods Woord, houdt je op je pad waar je thuishoort. Je kunt dan niet in voor je missie slechte omstandigheden geraken”

Oftewel, als je met God leeft, als je luistert naar wat God zegt, dan kan het niet zo zijn dat jij in slechte omstandigheden terechtkomt. Het kan wél zo zijn dat jij je best moet doen om er iets moois van te maken. Maar dat is geen nadeel, want dat brengt je juist heel erg veel. Hoe meer je je best doet, hoe meer voldoening je het ook geeft. En juist wanneer je denkt: ‘Het lukt me niet, het gaat niet, het is onmogelijk’. En je denkt tóch: ‘Ik ga zoeken naar die mogelijkheden in die situatie’. En je vindt er één. Dan geeft dat zó veel voldoening, wat weer energie en kracht geeft voor het volgende moment. Dat geeft een ontzettend goed gevoel, en dat is wat God je gunt. En daardoor zet je juist iets soms bijzonders neer in je leven. En dat wil ik graag illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Zo liep ik eens een keer in een oude stad in Frankrijk, en ik liep langs een oude kasteelmuur. En ik zag daar een groepje mensen staan, en ze keken omhoog. En ik was benieuwd: ‘waar kijken die mensen nou naar?’. Ze keken omhoog, en ik ook, en ik zag daar een boom. En dan denk je: ‘Een boom, een boom staat toch op de grond?’. Nee, die boom, die  groeide uit die kasteelmuur. Een prachtige boom met bladeren, takken, en al. En daarmee biedt die boom een heel waardevolle levensles.

Want dat zaadje, waar die boom uit is gegroeid, die is dus gegroeid in omstandigheden, waarin die steen had en een beetje zand. Dat zaadje had ook kunnen denken: ‘Joh, het is kansloos. Wat kan ik nou met deze omstandigheden? Er zijn zaadjes die hebben vruchtbare aarde, hebben veel meer licht, veel meer ruimte. En wat moet ik nou?’. Het had zichzelf zielig kunnen vinden, kunnen gaan klagen, kunnen mopperen op de situatie. Maar dat deed dat zaadje niet. In plaats daarvan zocht dat zaadje naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen. En het vond er één. En het werd daarmee tot iets bijzonders, waar mensen graag naar keken, en waar mensen foto’s van maakten. Omdat het zo bijzonder was.

En op dezelfde manier kun jij als mens ook iets bijzonders neerzetten. Door juist wanneer je denkt: ‘Het lukt niet, het gaat niet, het is uitzichtloos’. Om juist dan naar die mogelijkheden te zoeken. En juist dan te beseffen, vanuit de wetenschap dat God je niet plaatst in slechte omstandigheden, te ervaren dat er meer mogelijk is dan jij dacht.

Andere video’s

Waarom versus hoe

Waarom versus hoe

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je weleens in je leven gedacht: ‘Waarom overkomt mij dat nou? Waarom kom ik nou in een situatie terecht, en niet iemand anders?’ Bijvoorbeeld een collega, een klasgenoot, een...

Moet ik perfect zijn?

Moet ik perfect zijn?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Heb je weleens het idee gehad dat je aan een bepaald plaatje moet voldoen? Het kan zijn op school, op je werk, bij vrienden. En het kan gaan om een soort ideaalplaatje wat je dan hebt in je...

Godsbeleving ervaren?

Godsbeleving ervaren?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je weleens gedacht: ´Als God er zou zijn dan zou ik Hem ook moeten voelen. En als ik Hem niet voel, dan is God er ook niet, toch?´Misschien ben je zelf weleens in een kerk, of een...