Moet ik perfect zijn?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder:

Heb je weleens het idee gehad dat je aan een bepaald plaatje moet voldoen? Het kan zijn op school, op je werk, bij vrienden. En het kan gaan om een soort ideaalplaatje wat je dan hebt in je hoofd, waarvan jij denkt dat anderen dat graag van je willen zien. Of dat je zelf vindt dat je daaraan moet voldoen. En alleen als je daaraan voldoet, dan ben je tevreden over jezelf. En het kan zijn dat je denkt: `ik moet perfect zijn, ik mag geen fouten maken´. En dat je in alles wat je doet probeert te vermijden dat je fouten maakt, in bijvoorbeeld het maken van je huiswerk, in de uitvoering van je werk, in je gedrag. En dat je probeert te vermijden om fouten te maken, maar ook wanneer je een fout maakt dat je het zodanig probeert te bedekken dat anderen het niet zien. Want ja, jij wilt perfect zijn en je wilt niet laten zien dat jij ook fouten maakt. Maar de vraag is, moet je perfect zijn? Wat verwacht God van je. Moet je van Godswege perfect zijn? En daarvoor wil ik graag Liberatie 104 regel 1 tot 4 aanhalen. Daarin staat:

“God hoeft slechts te spreken en een perfecte mens is daar; niets te leren en in de wieg in wezen al klaar. God schept echter iedere mens doelbewust perfect ímperfect, met een talentontwikkelingstraject”

Oftewel, als God jou perfect hier op aarde had willen neerzetten, dan had Hij dat wel gedaan. Maar dat heeft Hij niet, omdat je juist hier bent gekomen om te leren en juist daarin ligt de zin van je bestaan. Daardoor kun je ook je talenten ontwikkelen. En juist als je lerende bent, is de kans ook groot dat je fouten zal maken. Zoals wanneer je gitaar probeert te spelen de kans groot is dat je er een keer naast zit. En dat de kans heel groot is dat wanneer je er nooit naast zit, dat je überhaupt nog nooit een gitaar hebt aangeraakt. God zit dus niet te tellen aan de hand van een soort telraampje hoeveel fouten je hebt gemaakt, of zit primair te kijken of je een fout maakt. God kijkt naar je intentie en je inzet en Hij meet je hart. Je mag zijn wie je bent, en dat is perfect imperfect.

Andere video’s

Waarom versus hoe

Waarom versus hoe

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je weleens in je leven gedacht: ‘Waarom overkomt mij dat nou? Waarom kom ik nou in een situatie terecht, en niet iemand anders?’ Bijvoorbeeld een collega, een klasgenoot, een...

Godsbeleving ervaren?

Godsbeleving ervaren?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je weleens gedacht: ´Als God er zou zijn dan zou ik Hem ook moeten voelen. En als ik Hem niet voel, dan is God er ook niet, toch?´Misschien ben je zelf weleens in een kerk, of een...

Bestaan slechte omstandigheden?

Bestaan slechte omstandigheden?

Als je wilt meelezen met deze video, bekijk dan het transcript hieronder: Misschien heb je wel eens gedacht: ‘Het is écht onmogelijk, de situatie waar ik nu in zit. En ik weet niet hoe ik het kan oplossen. Ik zie geen enkele uitweg meer’. En dat je denkt: ‘Hoe kan God...